İspanyol ressam Pablo Picasso’nun ”Avignonlu Kadınlar” resminden kesit (20. Yüzyıl – Kübizm)

Geçmişle bağın koptuğu yer…

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda, müzikte şaşırtıcı gelişmeler olmuştur. Soykırımlar ve  İkinci Dünya Savaşı başta olmak üzere, politik, ideolojik, sosyal ve teknolojik gelişmeler, bestecileri birbirlerinden hayli farklı ve uç noktalara savurmuştur.

Bazı besteciler romantik dönemin tekniklerini modernize ederek kullandılarsa da, yerleşik trendler büyük ölçüde yerle bir edilmiş ve heyecan verici yeni stiller geliştirilmiştir. Yeni dönem kendi kuralları, hatta kuralsızlığıyla gelmiştir.

Müzikte deneysellik önem kazanmış, serializm, neoklasizm, minimalizm, sosyalist realizm gibi sonu ‘izm’ ile biten yeni ekoller ortaya çıkmıştır. Bu dönemde bazı besteciler, kendilerinin veya diğerlerinin kültürel miraslarına sahip çıkarak halk danslarını ve şarkılarını uyarlamışlar, bazıları Ortaçağ müziğinden ilham alırken, kimileri de rock ve caz gibi popüler müzik formlarını kullanmışlardır.

Elektronik ve bilgisayar teknolojileri, tüm müzik türlerini olduğu gibi klasik müziği de etkilemiştir. Kaliteli ses kayıtları, sanatçıları geniş coğrafyalarda dinlenir ve küresel anlamda bilinir hale getirmiştir. İleri düzeydeki teknolojik gelişmeler, film müzikleri ve şarkılarını da farklı bir boyuta çekmiştir.

Dönemin ilk yarısını iki önemli besteci, Arnold Schoenberg ve Igor Stravinsky domine etmişlerdir. 20. Yüzyılın diğer önemli bestecilerinden bazıları Claude Debussy, Richard Strauss, Sergey Rachmaninov, Maurice Ravel, Bela Bartok, Sergey Sergeyevich Prokofiev, George Gershwin, Aaron Copland, Dmitri Shostakovich ve John Cage dir.

Türkiye’de çok sesli müziğe geçiş, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra gerçekleşir. Bunun ilk adımı, müziğe yeteneği olan gençlerin, klasik müzik eğitimi almaları için yurt dışına gönderilmeleridir. İlk kuşak besteciler ‘Türk Beşleri’ olarak bilinen, A. Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kasım Akses ve Ulvi Cemal Erkin dir. Onları, Ferit Tüzün, Nevit Kodallı, Muammer Sun, Turgay Erdener ve Fazıl Say gibi nice kıymetli bestecimiz izleyecektir…